Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Omdöme och intyg till högskolan

Grundläggande behörighet har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Grundläggande behörigheter för högskolestudier

Folkhögskolan ger inte betyg i enstaka ämnen. Ett sammanfattande omdöme ges till den studerande som så önskar och det sätts på ett underlag från all undervisande personal. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga.

Detta kan uppnås på något av följande sätt:

*  Tre år på folkhögskola

*  Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års  arbetslivserfarenhet 

*  Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Med kärnämnen avses: Svenska A+B (alternativt Svenska 2 A+B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A och Religionskunskap A.

Särskild behörighet för högskolestudier Utöver behörigheter i kärnämnena, som ingår i den grund-läggande behörigheten, kan man uppnå särskild behörighet om man har kunskaper motsvarande godkänd nivå i andra kurser enligt gymnasieskolans kurssystem. Studieomdömen

Följande faktorer beaktas vid omdömessättningen:

​Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
Förmågan till analys, bearbetning och överblick
Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
Social förmåga

Följande studieomdömen används:

* Utmärkt studieförmåga   (4)

* Mycket god – Utmärkt studieförmåga   (3,5)

* Mycket god studieförmåga   (3)

* God – Mycket god studieförmåga   (2,5)

* God studieförmåga   (2)

Mindre god – God studieförmåga   (1,5)

* Mindre god studieförmåga   (1)

De folkhögskolestuderande placeras i en egen urvalsgrupp i betygsurvalet (BF) vid ansökan till högskola och universitet. Har folkhögskolestuderande ett slutbetyg från gymnasieskolans program eller komvux söker de även i betygsurvalet (BP). Urvalsgruppernas storlek är proportionerliga gentemot antalet sökande i de olika grupperna. De folkhögskolestuderande kan även antas i provurvalet under förutsättning att de gör högskoleprovet.