Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Aktiveringskurser 2017

För personer med funktionshinder   

Önnestad - we love you!
Välkommen till sommarkurs på Önnestads Folkhögskola.

  • Sommarkursen är förlagd till vecka 27 (3-8 juli)
  • Kursen kommer att pågå från måndag till lördag
  • Årets tema blir "Schalger genom årtiondena"

​Vi kommer även i år att ha begränsat med utrymme och sovpltser. Då vi vill att så många som möjligt ska 
kunna vara med erbjuder vi två olika alternativ för de som vill sova på skolan. Man kan i ansökan ange att
man kan tänka sig bi tillsammans med en kamrat. Väljer man detta alternativ har man företräde och om det är 
så att man får dela rum får man dessutom en något lägre avgift.

Klicka HÄR för att skriva ut en ansökan,

ANSÖKAN SKALL VARA INSKICKAD TILL ÖNNESTADS FOLKHÖGSKOLA SENAST 21/4

Önnestads Folkhögskola
Byagatan 30
291 73 Önnestad

Tänk på att skirva tydligt (gärna bokstavera) i ansökan.

Vill du veta mera så kontakta: 
Mattias Nybble 0733-171914 el 0709-162299
mattias.nybble@kristianstad.se

 

För personer med dövblindhet eller som är gravt syn- och hörselskadade  

 

Målgrupp

Aktiveringskurserna vänder sig till personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning av varierande grad. Personer med dövblindhet. En del kan vara helt döva och blinda, andra har både syn- och hörselrester.

Vill du veta mera så kontakta Önnestads folkhögskola

tel 044 - 785 01 00 eller maila till

onnestad.fhsk@folkbildning.net

Dövblindteamet Region Skåne

Enhetschef: Helene Engh
Tel. 044-19 47 16 • Texttel. 046-770638 * Fax 046–77 06 10
dovblind.team@skane.se • www.skane.se/dovblindteam

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Verksamhetsledare Lena Göransson
Tel. 010-4716673 •  Mobil 076-1367600
lena.goransson@mogard.se eller läs på  www.nkcdb.se

 

Syfte och mål

Det övergripande målet för kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att deltagaren kan ha nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Utbildningen bör ingå som en del i den enskildes habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.