Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Teckenspråk för vissa föräldrar, TUFF

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder. Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen enligt 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982-763). Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Vid internatboende är boendet kostnadsfritt men du betalar måltiderna. Det erbjuds även kostnadsfri barntillsyn för barn och syskon.

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall genom CSN. Likaså en resa, per utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten betalas av CSN. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan, där finns också särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor. Som regel går man på den skola som finns närmast bostadsorten, men man kan läsa TUFF på den skola som har ett upplägg som passar familjens behov bäst. Det finns även möjlighet att byta utbildningsanordnare under utbildningen gång.

Norra regionen innefattar: Gävleborgs-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens och Norrbottens län
Östra regionen innefattar: Stockholms-, Uppsala och Gotlands län
Mellersta regionen innefattar: Södermanlands-, Östergötlands-, Värmlands, Örebros-, Västmanlands och Dalarnas län
Västra regionen innefattar: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län
Södra regionen innefattar: Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Region Skåne

Utbildningsanordnarens kursplan bygger på den ramkursplan som Statens Skolverk har tagit fram.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna

 

Höstens kurser 2017 som PDF

Kontaktperson

Ingegerd Nyborg
044 – 785 01 86
0705 – 66 22 25
ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

   Lotta Eliasson    l otta.eliasson@onnestads