Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Arbetslivs -och högskoleförberedande kurs i svenska och engelska - Allmän linje

Kursen är en kompletteringsutbildning som riktar sig till dig som har avslutat en gymnasieutbildning eller studerat på utländskt universitet eller högskola i eller utanför EU området. 

Utbildningen syftar till att korta vägen till högre studier och/eller inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 

Utbildningen kan ge dig behörighet svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 så att du får tillträde till högre studier på Högskola/universitet.  Det kan också finnas möjlighet att läsa in andra behörigheter.

Du kan ha en färdig yrkes- eller universitetutbildning från annat land men behöva förbättra din svenska och engelska för att bli anställningsbar på den svenska arbetsmarkanden.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har färdig universitetsutbildning eller gymnasieutbildning från annat land i, eller utanför, EU och vill studera vidare på högskola och universitet i Sverige. Alternativt för dig som behöver bättre kunskaper i svenska och engelska för att ta dig in på den svenska arbetsmarknaden.

Antagningskrav
För att klara utbildningen och för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt bör du tala grundläggande svenska, det vill säga grundskolenivå årskurs 9 eller SFI D.

Du måste ha upphållstillstånd för att bli antagen till kursen.

Studietakt
Utbildningen går på heltid. 30 lektioner á 40min/vecka.

Utbildningen är en terminskurs, du läser så många terminer som du behöver för att uppnå önskade behörigheter allternativt den svensknivå du eftersträvar.

Att studera på folkhögskola
Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.  Varje kurs innehåller schemalagda moment. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra. Varierande typer av arbetsformer erbjuds som föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer, grupparbeten med mera. Efter avslutade studier får du ett intyg där dina uppnådda behörigheter intygas. Skolan ordnar varje år obligatoriska aktiviteter som temadagar, studiebesök och föreläsningar. Att studera på folkhögskola innebär bland annat att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Av dig förväntar vi oss eget engagemang och närvaro.

Ansökan
PDF-ansökan HÄR

Bifoga betyg i svenska samt eventuell bedömning från UHR av din gymnasie- eller universitetutbildning.

Det går också bra att skicka din ansökan till info@onnestadsfolkhogskola.se  eller Önnestads Folkhögskola, Byagatan 30, 291 73 Önnestad

Antagning
Sker löpande.

Kostnader
Utbildningen är kostnadsfri. 

Böcker och annat studiematerial bekostar du själv.
Skolan tar ut en terminsavgift på 750 kr/termin för kopior, försäkring, gemensamma aktiviter, studiebesök med mera.

Resa
Du tar dig enklast till Önnestad med tåg från Kristianstad eller Hässleholm.
 

Har du frågor kontakta skolan på 044-785 01 00, eller info@onnestadsfolkhogskola.se