Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Socialpedagog

2-årig eftergymnasial yrkesutbildning

Att arbeta som socialpedagog är ett kvalificerat socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar eller vuxna som lever i social problematik, inte sällan i kombination med drogmissbruk och/eller kriminalitet. Du som vill arbeta som socialpedagog kommer att möta krav och förväntningar från många olika håll. På privata behandlingshem med få medarbetare till större statliga- eller regionala/landstingsinstitutioner och kommunal verksamhet blir dina insatser mycket skiftande och ofta med praktiskt innehåll.

Många arbetsplatser lägger stor vikt vid samtalsbehandling och olika program för färdighetsträning, andra lägger därutöver till praktiskt arbete och familjeliknande boende där du kanske arbetar flera dygn i sträck. Oftast arbetar du i grupp och delar ansvaret med flera arbetskamrater. Ibland måste du själv vara ledare, kunna ta initiativ och fatta beslut. För klienter/elever i behandling är du förebild, pedagog och behandlare men kanske framförallt medmänniska.

I utbildningen, som funnits sedan 1985, poängteras täta och återkommande kontakter med branschen. Vi lägger i vår utbildning särskilt stor vikt vid detta och genom långa arbetsplatsförlagda perioder får du täta och återkommande kontakter med yrkesområdet. För att göra en bra arbetsinsats behöver du också ha en trygg och stabil personlighet, god empatisk förmåga och goda kunskaper i ämnesområdet. Utbildningens teoretiska och praktiska innehåll innehåller många sådana moment. Därmed anser vi att vi ger dig goda möjligheter att aktivt utveckla en professionell hållning som socialpedagog.

Vill du veta mera om utbildningens kursplan så finns den under fliken Ansökan - Kursplaner här ovan.

Ansökan och antagning

Om Du uppfyller behörighetskraven kallas Du till någon av intervjudagarna i vecka 19 och 20. Intervjun genomförs av lärare och elever på utbildningen. Därefter gör lärarna en slutlig bedömning av Din mognad och lämplighet sammanvägt med Dina betyg och arbetslivserfarenheter. Besked om antagning får Du i vecka 24

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar själv kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till ca 5000 kr per läsår.
Ansökan är stängd.

Utbildningen är CSN-berättigad

Behörighetskrav

  • Ålder lägst 21 år
  • Behörighet för studier vid Yrkeshögskola – eller motsvarande
  • Av bifogat CV skall Dina arbetslivserfarenheter framgå
  • Till Din ansökan skall bifogas ett personligt brev.

Valideringsblankett

Kursplan

Till Webbansökan

 

Lärare

Per Carlman
044-785 01 08
per.carlman@onnestadsfolkhogskola.se