Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Teckenspråks-/dövblindtolkutbildningen

Observera att from. hösten 2017 är det ej längre möjligt att söka till År 1.

Tycker du om att arbeta med människor och är språkintresserad? Då är detta en yrkesutbildning för dig! Som teckenspråks- och dövblindtolk tolkar du till döva som har teckenspråk som sitt första språk och till personer med dövblindhet. Utbildningen anordnas i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan.

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen är fyraårig och finns för närvarande på sju folkhögskolor i landet, varav Ö̈nnestads folkhögskola är den sydligast belägna.

Vi erbjuder en eftergymnasial tolkutbildning med möjlighet till flexibel ingång, beroende på vilka förkunskaper i teckenspråk och yrkeserfarenheter du har.

År 2                                                             

fokuserar du på att träna upp dina färdigheter i teckenspråk. Denna del är i första hand en språkutbildning. Utöver ämnet teckenspråk finns svenska, samhällskunskap och tolkämne/realia på schemat.

År 3 och 4

fokuserar du på att träna de yrkesfärdigheter som krävs för att kunna arbeta som teckenspråks- och dövblindtolk. Utöver huvudämnet som är tolkämne läser du svenska, teckenspråk, samhällskunskap och psykologi. Praktik, studiebesök och studieresor ingår också som obligatoriska delar under de fyra åren.

Till Webbansökan

Kursplaner 

Kursplan för Svenska på tolkutbildningen

Valideringsblankett

 

Förkunskaper

Förkunskaper i teckenspråk är meriterande. För att bli antagen till år 2-3 krävs särskilda kunskaper i teckenspråk.
Dessa bedömer vi så att du placeras in på "rätt" nivå.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vidare krävs fullgod syn, hörsel och motorik, samt bedömd lätt avläsbar.

Ansökan

Löpande antagning fram till kursstart
Till ansökan skall bifogas ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du valt att söka. Om du söker till år 2 eller 3 skall du även bifoga en 10 minuter lång berättelse på teckenspråk på valfritt digitalt media. Du som är behörig och har lämnat fullständig ansökan kallas till antagningsintervju.

Vill du veta mera om olika typer av tolkutbildningar i landet? Läs mer här!