Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Allmän kurs - Grund

 

Utbildningen

Är du studieovan eller vill komplettera tidigare kunskaper ger denna kurs dig en bra grund att stå på. Kursen riktar sig också till dig som vistats i Sverige i några år och har ett annat hemspråk än svenska. Målet är att du ska förbättra dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, men också läsa in grundskolekompetens under 1-2 år, beroende på dina förkunskaper och erfarenheter.

Vi anpassar innehållet så att det passar dig och dina behov. Du läser bl.a. samhälls- och naturorienterande ämnen, språk och matematik. Efter fullgjorda studier kan du fortsätta på motsvarande gymnasienivå. Du bör minst ha klarat av SFI kurs C för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på ett bra sätt. Du får ett intyg efter avslutad kurs, dock inget omdöme.

Kursen riktar sig särskilt till dig som

  • har ofullständigt grundskolebetyg
  • behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket
  • har sociala och psykiska funktionsnedsättningar

Ansökan och antagning

Ansökningsblankett och hälsodeklaration finns på skolans hemsida. Antagning sker löpande fram tills kursstart.

Till Webbansökan

 

Kontaktpersoner
Terese Gustafsson             
044-785 01 10    
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se

Hans-Åke Nilsson
hans-ake.nilsson.onnestad@onnestadsfolkhogskola.se