Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Allmän kurs - Yrkesförberedande inriktning 1-3 år

Utbildningen

Allmän kurs med yrkesförberedande inriktning är en utbildning som vänder sig till dig som vill komplettera tidigare studier på grundskole- eller gymnasienivå i din egen takt. Efter genomgången utbildning får du grundläggande behörighet, vilket ger möjlighet för studier på högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Vi erbjuder de ämnen som krävs för grundläggande behörighet samt olika tillsvalsämnen. Skolan anordnar varje år obligatoriska aktiviteter som temadagar, studiebesök, föreläsningar samt ger möjlighet till valfria aktiviteter som exempelvis skolresa utomlands. Efter avslutade studier får den som har tillräcklig närvaro intyg med studieomdöme och grundläggande behörighet. Även särskild behörighet intygas då sådan uppnåtts.

Att studera på Folkhögskola

Att studera på Folkhögskola innebär bl.a. att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Av dig förväntar vi oss eget engagemang och god närvaro. Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.

Varje kurs innehåller schemalagda moment och hur kursupplägget ska se ut bestämmer deltagare och lärare i samråd, därför är god närvaro nödvändigt. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra.

Varierade typer av pedagogiska arbetsformer erbjuds: föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer, grupparbeten etc.

Ansökan och antagning

Ansökningsblankett och hälsodeklaration finns på skolans hemsida. Till dessa ska du bifoga ditt senaste skolbetyg

Antagning sker löpande fram tills kursstart.

Till webbansökan

 

Kontaktpersoner
Terese Gustafsson
044-785 01 10
terese.gustafsson.onnestad@folkbildning.net

Hans-Åke Nilsson
hans-ake.nilsson.onnestad@folkbildning.net