Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Etableringskursen

Etableringskursen är en utbildning som riktar sig främst till dig som är vuxen, nyanländ till Sverige inom etableringsuppdraget.

Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras, det vill säga de med förgymnasial utbildning kortare än nio år, i mån av plats kan vi ta emot dig med högre utbildning.

Du  måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna delta i utbildningen. Kursen varar i 26 veckor och du studerar på heltid.

Kursen utformas i samarbete med dig som kursdeltagare och de pedagoger/lärare som finns på kursen.

Etableringskursen på Önnestad folkhögskola vänder sig till dig:

 • *som är inskriven på Arbetsförmedlingen inom Etableringsuppdraget
 • *vill studera tillsammans med andra vuxna
 • *få kunskaper i svenska, samhällsorientering/historia, IT-datakunskap 
 • *genom studier och praktiska inslag vill komma närmare arbetsmarknaden och bättre lära känna det svenska samhället och dess möjligheter.

På kursen får du:

 • *Svenska motsvarande SFI B-C nivå
 • *Samhällsorientering
 • *IT/datakunskap
 • *Studiebesök på arbetsplatser, organisationer, museer
 • *Träffa föreläsare från kultur och föreningslivet
 • *Kreativt skapande
 • *odlingsprojekt (vår/sommar)
 • *Delta i aktiviteter med andra studerande; utflykter, filmvisningar, firandet av högtider med mera

Efter genomförd kurs ska du ha:

 • *ökade kunskaper i svenska språket och göra dig förstådd i ord och text i olika vardagliga situationer
 • *kunna hantera en dator/ IPad
 • *kunna skriva olika typer av texter och söka information på nätet
 • *fått nya vänner och värdefulla kontakter både på skolan och ute i samhället
 • *på egen hand kunna orientera dig i samhälls-, kultur- och föreningslivet,
 • *vara bättre rustad för att komma vidare i studier eller ut i arbetslivet/praktik.

Ansökan
Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.
För mer information om skolan, för studiebesök eller frågor gällande utbildningen kontakta:
Önnestad Folkhögskola
Onnestad.fhsk@folkbildning.net
www.onne.se

Terese Gustafsson, studievägledare/biträdande rektor:
044-785 01 10
terese.gustafsson.onnestad@folkbildning.net

Marjo Lampinen Qvist
044-785 01 10
marjo.lampinen.qvist.onnestad@folkbildning.net