Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Information om Önnestads folkhögskola

Skolan ligger i det lilla samhället Önnestad, mellan Kristianstad och Hässleholm.

Eftersom det är en gammal folkhögskola så består den av många små hus, med undervisning och boende inom ett helt kvarter. Orienteringskarta hittar du i nedanstående klickbara länk.

Om du som kursdeltagare vill veta mera om hur det fungerar på skolan eller i Önnestad så kan du läsa vår allmänna information till alla nya elever på skolan. 

Om du undrar när det är upprop inför höstterminen och vill veta mera om vad som praktiskt gäller så kommer det att under våren läggas ut information här.

För den allmänna trevnaden försöker vi att slå vakt om en gemenskap som kan passa för alla, såväl anställda som kursdeltagare.

Miljöpolicy för folkhögskolan

Önnestads folkhögskola skall i sin verksamhet verka för hushållning med resurser samt kontinuerligt förbättra miljöanpassningen av den totala verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling.

 

Miljömål och handlingsplan

Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och kontinuerlig förbättring av verksamhetens miljöanpassning.

Studiekontrakt

Vi har också sammanställt ett "studiekontrakt", dvs ett enkelt förtydligande av policyn ovan som vi menar är särskilt viktig för både deltagarna och skolan.

Rektor Bengt Johanssons fond

För att befrämja skolans internationella utbyte för skolans kursdeltagare samt ge internationellt perspektiv på den utbildning som erbjuds inom skolan inrättades en stipendiefond i samband med skolans 125-års jubileum. Fonden är öppen för ansökningar från kursdeltagare och anställda, enskilt eller i grupp, i enlighet med fondens stadgar.

Den som vill informera sig närmare om fonden och dess villkor kan ladda ner

Fondens villkor och ansökningsblankett.