Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Kostnader

Vad kostar det att studera vid Önnestads folkhögskola?

Läsåret 2017/2018

All undervisning är kostnadsfri. Läroböcker och undervisningsmaterial betalar du själv och kostnaden varierar beroende på kurs och ämnesval. Viss litteratur kan lånas på skolan.I kurser med praktik, friluftsveckor och liknande tillkommer kostnader för resor, bostad m.m.

Vid antagning måste du bekräfta din plats genom att betala in 200 kr som en del av terminsavgiften. Om du inte är intresserad av din plats måste du meddela detta före terminsstart för att få den återbetald.

Terminsavgift tillkommer. Klicka HÄR för detaljerad information.

Externat

För dig som inte bor på skolan finns det möjlighet att äta i skolans matsal. Du kan köpa sallad, frukt, baguetter, lättlunch eller dagens rätt. Dessutom kan du köpa fika och dricka.

frukost                                35 kr

lättlunch                              45 kr

lunch                                   55 kr

kvällsmat (ej fredagar)        45 kr

Internat

För dig som bor på skolan är kosten obligatorisk. Frukost och lunch serveras måndag – fredag, kvällsmat måndag – torsdag. Önskar du vegetarisk kost eller måste du av medicinska skäl ha specialkost meddela det på anmälningsblanketten.

Innan du flyttar in kommer du att skriva på ett hyreskontrakt där bl. a.internatets policy framgår.

Om du flyttar från internatet tillämpas 1 månads uppsägning.

Kurstid                                             ht 2016-08-22 – 12-21                                              vt 2016-01-09 – 06-09

Rumsalternativ                            hyra och kost,  beräknade kostnader

                                   per vecka för höstterminen                                    för vårterminen

Enkelrum                                          985 kr    17 230 kr                                                       20 225 kr

 

Enkelrum med

dusch och toalett                              1 075 kr    18 940 kr                                                      22 295 kr

Fakturering sker 2-3 veckor efter terminsstart för terminens beräknade totala kostnad.

Betalning erläggs vid 4 tillfällen per termin.