Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Önnestad folkhögskola

Sveriges första folkhögskola ligger i det lilla samhället Önnestad väster om Kristianstad. Skolans verksamhet började den 1 november 1868 och bygger med sin förening av tradition och förnyelse på de idéer och värderingar som är kärnan i svensk folkbildningstradition.

Vill du satsa på en annorlunda skolform med spännande möjligheter att prova nya ämnen eller ämnesinriktningar och i mötet med andra utveckla din personlighet och kompetens? Då är folkhögskolan något för dig!

I vårt kursutbud finns allmänna linjer på grundskole- och gymnasienivå där du har möjlighet att skaffa dig behörigheter för vidare studier bl. a. på högskola och universitet. På skolan finns även yrkesförberedande utbildningar som konstskola och textillinje, med möjlighet till ett påbyggnadsår. Det finns även behandlingspedagogutbildning samt teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Alla som arbetar på skolan har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande. Vidare har skolan många internationella kontakter bl.a. via studieresor och studentutbyten och under en vecka på hösten eller våren ordnas en kulturresa till någon europeisk stad.

Du kan som elev bo på ett stort elevhem eller i något av småhusen, och på fritiden kan du delta i skolans olika fritidsaktiviteter. För idrott och motion har skolan också styrketräningslokal, bastu, biljardrum m.m. Skolans elever har på fritiden även tillgång till Önnestads sporthall.