Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Personal

Administration

Annika Lindquist
Rektor
annika.lindquist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 01

Terese Gustafsson
Bitr. rektor, SYV 
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Ing-Marie Richter
Kurator
ing-marie.richter
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 84

Monica Berndtson
Elevadministratör
monica.berndtson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 82

Susanne Wiik
Ekonomiassistent
susanne.wiik
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01  05

Elin Johnsson
Administratör
elin.johnsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 04

 

Lärare

Andreas Kurtsson
Konstskolan
andreas.kurtsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Anette Jonsson
Konstskolan, textillinjen
anette.jonsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Björn Edén
Kemi och matematik
bjorn.eden
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 14

Carola Axelsson
Svenska och engelska. Hemsida.
carola.axelsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 38 

Christer Törnqvist
Samhällskunskap, psykologi och pedagogiskt drama
christer.tornqvist
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 24 

Dustin Anderson
Lärare/bibliotekarie, Engelska och samhällskunskap
dustin.anderson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 93 

Hans-Åke Nilsson
Matematik, naturkunskap, foto och samhällskunskap
hans-ake.nilsson
@onnestadsfolkhogskola.se

Inga Jönsson
Textil
inga.jonsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 65

Ingegerd Nyborg
Teckenspråk
ingegerd.nyborg
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 86

Marjo Lampinen Qvist
marjo.lampinen.kvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Jenny Hansson
Svenska och engelska
jenny.hansson
@onnestadsfolkhogskola.se
044 - 785 01 83

Karolina Edfeldt
Sektorsansvarig Teckenspråk, realia
karolina.edfeldt
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 89

Lotta Eliasson
Tolksektor, Lärare, Teckenspråk
lotta.eliasson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 26

Madlein Fallgren
Sektorsledare Konst och Textil. Lärare, Konstskolan. Hemsida.
madlein.fallgren@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Mats Hagnell
Teckenspråk, tolkämne
mats.hagnell
@onnestadsfolkhogskola.se

Per Carlman
Sektorsledare Socialpedagogutbildningen
per.carlman
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 08

Pär Larsson
Samhällskunskap, och historia
par.larsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 89

Sven-Ingvar Johansson
Konstskolan.

sven-ingvar.johansson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Thomas Andersson
Matematik, naturkunskap, biologi och musik
thomas.andersson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 81

Ulla Engelby
Fysik
ulla.engelby
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 29

Övrig personal

Dennis Källkvist
Vaktmästare
dennis.kallkvist
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 44

Göran Svensson
Vaktmästare
044-785 01 42

Ingrid Holmkvist
Ekonomibiträde, kök
ingrid.holmkvist
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Kerstin Svensson
Lokalvårdare
kerstin.svensson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 62

Louise Nilsson
Kokerska och köksansvarig
louise.nilsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Petra Ryhl Friberg
Lokalvårdare
petra.ryhl.friberg
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 61

Rolf Lindgren
Vaktmästare
rolf.lindgren
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 41

Vivianne Johnsson
Ekonomibiträde
vivianne.johnsson
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Åsa Lidén
Lokalvårdare
asa.liden
@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 64

Maria Engblom
Lokalvårdare
maria.engblom@onnestadsfolkhogskola.se

Alicia Holmkvist
Köket, Ekonomibiträde
alicia.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se