Önnestad folkhögskola
instagram Facebook

Styrdokument

Önnestads folkhögskola

Är en så kallad rörelsefolkhögskola. Det betyder att den styrs genom en särskild huvudman som är att likna vid en folkrörelse, i Önnestads fall, en garantiförening som äger och förvaltar skolan. I stadgarna för Önnestads folkhögskolas garantiförening är sedan lång tid tillbaka fastlagt vilket ändamål skolan har och hur den skall ledas och förvaltas.

Stadgarna kan du ladda ner här

Med utgångspunkt från folkbildningens värdegrund på nationell nivå har Önnestads folkhögskola sammanställt ett lokalt måldokument som redovisar hur skolan avser att arbeta med undervisning, utbildning och övrig verksamhet i det egna perspektivet.

Måldokumentet kan du ladda ner här

 

 

Folkhögskolans studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Det innebär att vi värnar särskilt om kursdeltagares rättigheter och skyldigheter. Vad detta mera konkret innebär för dig kan du läsa mera om i vårt policydokument nedan.

Studeranderättslig standard kan laddas ner här